Weslow Süd och Schwartze Pumpe

I Weslow Süd finns brunkolsgruvan som Vattenfall ägde och i närheten ligger kolkraftverket Schwartze Pumpe som även det ägdes av Vattenfall.
Vår guide i Weslow Süd Vi åkte i specialbuss till gruvan DSC 2064 Den största maskinen som klarar 5800(?) m3 per timme
Dagbrottet är väldigt stort DSC 2068 Nere på botten där kolet finns DSC 2070
DSC 2071 Rester av Redwoodskogen som bildat kolet DSC 2073 Bryggan
DSC 2078 DSC 2080 DSC 2081 DSC 2083
Hela gruppen Besök vid en återställd del efter gruvverksamheten där man bl.a. odlar vin enligt anvisningar av forskningen. DSC 2087 DSC 2088
Dags fär tvätt Kraftverket i Schwartze Pumpe Vi fick hörlurar för trådlös överföring från vår guide Tyvärr var det dåligt väder när vi kom för att se utsikten från 165 m höjd.
Input och output från kraftverket DSC 2100 Aska DSC 2105
DSC 2108 Två generatorer om vardera 800 MW Kontrollrummet DSC 2116
DSC 2117 Gips DSC 2121 DSC 2124
DSC 2125 Efter besöket på kraftverket besökte vi Haidemühl, dit en by förflyttats p.g.a. kolbrytningen.