Sekretariatsarbete

Sekretariatsarbete

Den 29 mars gjorde vi iordning det nya sekretariatet. Det skurades och fejades samt rensades från sådant som inte behövdes. Den 31 mars flyttades huset från sin provisoriska plats till iordninggjorda plintar bredvid klubbhuset.

12