Hos Ingrid och Lasse 15/8 1988

Ingrid Lasse Lasse funderar(?) Ingrid
Eva Gästerna Osten Ingrid
Trädgården Ingrid Lasse Värdparet
Mymlan Efterrätten Proffs! Efteråt