Gällö 1969

Hos Svea och Thorvald i Gällö
Sommarstugan i Gällö Anna, Svea, Margareta, Thorvald och Eva på bryggan dia106303 Svea
Margareta dia106402 dia106403 Vill inte vara med på bild