Fornstigen den 12 juni 2010

Anita, Torsten, Lena, Staffan, Eva och Göran har vandrat 4 etapper av Fornstigen på Lovön, totalt c:a 12 km. Till vår hjälp hade vi en text från skriften "Promenara på Lovön" som detaljerat beskriver vad man kan se under vandringen.
Klicka på bilderna för att se dem i större format.

1 2 3 4 5

Nu ska vi vandra fornstigen på Lovön Drottningholms f.d, elverk, där maskinmästare Otto Ernlund från år 1911 höll igång den Bolindermotor, som via en generator höll slottet och de omgivande fastigheterna med 110 volts likström. Först i början av 1950-talet kopplades Drottningholm in på riksnätet och därefter, 1953, kom elverkets byggnad att bli Ewert Lundquist atelje och rymmer nu ett mueum efter konstnären.
Här skymtar en huggorm. . Vi passerar just över Stordikets utlopp i Mälaren. Stordiket, som awattnar praktiskt taget hela Lovön fordjupades senaste gången år 1980, for att dränera öns centrala delar, där vattnet tidigare om vårarna ofta steg över kyrkallen och ställde till problem för söndagarnas kyrkobesökare. I skogsbrynet efter dikespassagen böljar på höger sida en naturstig för synskadade, som anlades av jägmästare Per Zenk på uppdrag av Domänverket år 1975. Breidablick, villan med tornet på berget högt över Edebyviken, byggdes som sommarbostad omkring sekelskiftet 1900 aven engelsman Mr Edvard Maude. Arkitekt var Magnus Isaeus. Villan  är en god representant för de många sommarnöjen i tidens stil, som vid slutet av 1800-talet etablerades runt DrottninghoIm. Invändigt är den åttkantiga salen i tornets bottenvåning särdeles praktfull. Lägg också märke till den nu nästan övervuxna rälsen för bergbanan,  som på ångbåtstiden användes för varutransporter till och från byggnaden!
Breidablick där uppe på höjden Vallmo Midsommarblomster Studium av skylt