Fröå 28 och 29 maj 2021 2021-05-28-29

Två promenader vid Fröå gruva - till Moveraretorpet och till Kristianstorpet.
Starta bildspel
Dammen, som försörjer det stora vattenhjulet, regleras här
Raststugan . härifrån är det 700 m till Moverartorpet
Ingenjörsvillan
Vägen mot Moveraretorpet
Varphöger invid Gruvvinden
Gullvivor
Moveraretorpet
Jättegammal lada