Fatmomakke kyrkstad 2022-08-08

Fatmomakke kyrkstad ligger längs Vildmarksvägen
Vi gjorde en avstickare till Fatmomakke kyrkstad
Här bodde länsman
Tandläkarstolen samt verktyg
Bönekåta