Trädgårdsvägen 1972-1973

1972. Asfalten på uppfarterna saknas fortfarande, Vägen belades med oljegrus senare. Häckarna och äppelträden är nyplanterade.
Nr 31
Våren 1973
Nyplanterade buskar mellan tomterna
Allmänningen var mycket högre 1973.
Nedanför staketet, som kan skymtas på bilden (i höjd med stenen till höger), hade Lundberg sina odlingar
Nr. 33. Observera att huset var mindre då. Dessutom fanns det en rad med ekar på tomten. Ekraden finns fortfarande kvar nere bland de nya husen.
Sent 1973.
Paret Rönn röjer den långa uppfarten till sitt hus
Det gula huset är Rönns. Ribstonvägen finns inte ännu.